Monety związane z Wielkopolską

Zdjęcia i opis monet pochodzą ze strony:www.zbior.com-Zachęcamy do odwiedzin.


W tym miejscu chcemy pokazać wam monety, które przewinęły się przez ziemie Wielkopolskie. Są to głównie monety wybijane na terenie Wielkopolski (głównie w Toruniu i Poznaniu)
szeląg, Toruń, Aw: Podwójny krzyż w tarczy i napis w otoku, KASIMIR DG R POLONIE, Rw: Orzeł Ziem Pruskich w tarczy i napis w otoku, MONETA:TORVNENSIS

denar bez daty, Toruń, Aw: Pod korona monogram królewski S. Rw: Orzeł Prus Królewskich (ręka z mieczem - z lewej strony)

szeląg 1529, Toruń, Aw: Pod korona monogram królewski S ,napis w otoku SIGIS REX POLO DO PRVS, Rw: Orzeł Prus Królewskich (ręka z mieczem z prawej strony),napis w otoku SOLIDVS PRVSSIE

grosz 1529, Toruń, Aw: Popiersie Zygmunta I w koronie,napis w otoku SIGIS I REX PO DO TOCI PRVS, Rw: Orzeł Prus Królewskich (ręka z mieczem - z prawej strony) napis w otoku GROSS COMV TERR PRVSS

grosz 1531, Toruń, Aw: Popiersie Zygmunta I w koronie,napis w otoku SIGIS I REX PO DO TOCI PRVS, Rw: Orzeł Prus Królewskich (ręka z mieczem - z lewej strony) napis w otoku GROSS COMV TERR PRVSS

półtalar 1630, Toruń, Aw. Półpostać Zygmunta III w koronie przedzielającej napis otokowy: SIG III DG REX POL ET SVEC MDL RVS PRVS (na początku i końcu napisu ozdobne krzyżyki). Rw. Herb Torunia. U jego dołu literki I-I. W otoku napis przedzielony u góry główka anioła: MON NOV ARG CIVIT THORVNENSIS 1630

talar 1630, Toruń, Aw. Półpostać Zygmunta III w koronie przedzielającej napis otokowy: SIG III DG REX POL ET SVEC M D LIT RVS PR MA SA (na początku i końcu napisu rozetki). Rw. Herb Torunia. U dołu po bokach tarczy literki H-L. W otoku napis przedzielony u góry główka anioła: MONETA NOVA ARGENT CIVIT THORVNENSIS 1630

talar 1630, Toruń, Aw. Półpostać Zygmunta III w koronie przedzielającej napis otokowy: SIG III DG REX POL ET SVEC M D LIT RVS PRVS MA ZE (na początku napisu rozetka). Rw. Herb Torunia. U dołu po bokach tarczy literki I-I. W otoku napis przedzielony u góry główka anioła: MONETA NOVA ARGENT CIVIT THORVNENSIS 1630

talar 1629, Toruń, Aw. Widok płonącego Torunia z Wisła na pierwszym planie. Nad miastem promienie słońca. W otoku napis przedzielony ugory gwiazdka: FIDES ET CONSTANTIA PER IGNEM PROBATA (interpunkcja w postaci rozetek).Rw. U góry herb Torunia w obłokach.Niżej poziomy napis: THORVNIA HOSTILITER OPPUGNATA ET DEI O AVXILIO FORTR A CIVIB DEFENSA XVI FEBR ANNO M DC XXIX.

dukat 1630, Toruń, Aw. Popiersie Zygmunta III w koronie przedzielającej napis otokowy: SIG III D REX POL ET SVEC M D L R P (na początku i końcu napisu rozetki). Rw. Herb Torunia. U dołu po bokach tarczy literki H-L. W otoku napis przedzielony u góry główka anioła: MON AVR CIVIT THORVNENSIS 1630 ( na początku i końcu napisu rozetki, litery N odwrócone). Kurp.-, Gum.1427, T.150?, 23.0 mm, 3.462 g (100)

talar 1633, Toruń, Aw. Półpostać Władysława IV w koronie przedzielającej napis otokowy: VLADIS IIII DG REX POL ET SVE M D LIT RVS PR. Rw. Herb Torunia. Po bokach rok 16-33 i literki I-I. W otoku napis przedzielony u góry główka anioła: MONETA NOVA ARGENT CIVIT THORVNENSIS.

talar 1637, Toruń, Aw. Półpostać Władysława IV w koronie przedzielającej napis otokowy: VLADIS IIII DG REX POL ET SVEC M D L RVS PRVS. Rw. Herb Torunia. Po bokach rok 16-37 i literki I-I. W otoku napis przedzielony u góry ozdobnym przerywnikiem: MONETA NOVA ARGENT CIVIT THORVNENSIS

talar 1639, Toruń, Aw. Półpostać Władysława IV w koronie przedzielającej napis otokowy: VLADIS IIII DG REX POL ET SVEC M D L RVS PRVS. Rw. Herb Torunia. Po bokach rok 16-39 i literki I-I. W otoku napis przedzielony u góry rozetka: MONETA NOVA ARGENTEA CIVITATIS THORVNENSIS.

talar 1640, Toruń, Aw. Półpostać Władysława IV w koronie przedzielającej napis otokowy: VLADIS IIII DG REX POL ET SVEC M D LIT RVS PRV. Rw. Herb Torunia. Po bokach rok 16-40 i literki M-S. W otoku napis przedzielony u góry rozetka: MONETA NOVA ARGENTEA CIVITATIS THORVNENSIS.

dukat 1635, Toruń, Aw. Popiersie Władysława IV w koronie przedzielającej napis otokowy: VLAD IIII DG REX POL ET SVE M D L R. Rw. Herb Torunia. Po bokach literki I-I. W otoku napis przedzielony u góry główka anioła: MONETA AVR CIVIT THORVNENSIS 1635

półtorak 1662, Poznań, Aw. Pod korona tarcza z herbami Polski, Litwy i Wazów. W otoku napis przedzielony u góry korona,a u dołu tarcza z liczba 3: IO CAS D G REX P M D . Rw. Jabłko królewskie z liczba 60 w środku i rokiem 6-2 po bokach. W otoku napis przedzielony u góry krzyżem, a u dołu herbem Ślepowron: MONE NO REG POL.

ort 1651, Poznań, Aw. Popiersie Jana Kazimierza w wieńcu laurowym. W otoku napis: IOAN CAS DG REX POL & SVEC M D L R P. Rw. Pod koroną tarcza z herbami Polski, Litwy i Wazów. Po bokach liczba 1-8 i literki A-T. W otoku napis przedzielony u góry korona, a u dołu herbem Wieniawa: MONETA ARGENT REGN POL 1651.

ort 1654, Poznań, Aw. Popiersie Jana Kazimierza w koronie przedzielającej napis otokowy: IOAN CASIMI DG REX POL & SVEC MDL RP. Rw. Pod koroną tarcza z herbami Polski, Litwy i Wazów. Po bokach liczba 1-8 i literki A-T. W otoku napis przedzielony u góry koroną a udołu herbem Wieniawa: MON NOV REG POL - POSNAN

ort 1651, Poznań, Aw. Popiersie Jana Kazimierza w wieńcu laurowym. W otoku napis: IOAN CAS DG REX POL & SVEC M D L R P. Rw. Pod koroną tarcza z herbami Polski, Litwy i Wazow. Po bokach liczba 1-8 i literki A-T. W otoku napis przedzielony u góry koroną, a u dołu herbem Wieniawa: MONETA ARGENT REGN POL 1651

ort 1662, Toruń, Aw. Popiersie Jana Kazimierza w koronie przedzielającej napis otokowy: IOAN CAS DG R POL ET SVE M D L R P. Rw. Herb Torunia. Po bokach rok 16-62 i literki HD-L. W otoku napis przedzielony u góry gwiazdka, a u dołu liczba 18 w kolistej obwódce: MONETA NOVA CIV THORVNENSIS.

ort 1664, Toruń, Aw. Popiersie Jana Kazimierza w koronie przedzielającej napis otokowy: IOH CAS DG REX POL & SUEC M D L R P. Rw. Herb Torunia. Po bokach rok 16-64 i literki HD-L. W otoku napis przedzielony u góry gwiazdką, a u dolu liczba (18): MONETA NOVA CI THRVNENSIS (omyłkowo THRVNENSIS zamiast THORVNENSIS)

szeląg, Toruń, Aw. Pod koroną monogram królewski MR, niżej ornament. Rw. Pod rozetką napis w trzech wierszach: SOLIDVS CIVITATIS THORVN.

szeląg 1760, Toruń, Aw. Pod koroną monogram królewski A3R. Po bokach rok 17-60. Rw. Pod rozetką napis w trzech wierszach: SOLID CIVITAT THORUN

szóstak 1763, Toruń, Aw. Popiersie Augusta III w koronie przedzielającej napis otokowy: DG AVGVSTVS III R POL MDL R P D S & EL. Rw. Herb Torunia z rokiem 17-63 po bokach. W otoku napis przedzielony u góry rozetką, a u dołu liczba wartosci (VI): MON ARGENT CIVIT THORUN.

Wygenerowano w sekund: 0.02
2,299,076 Unikalnych wizyt