-->
Dłubanka wyszła na jaw

 

Zaczynamy sezon wodny! Wspólnie odkryta dłubanka.
 
 Rysunek odsłoniętej dłubanki (rys. K. Gorczyca).

  W sprzyjającym splocie wydarzeń, do którego doszło w tym tygodniu, wrócimy już w przyszłym. Dzięki czujności leśniczego, Adama Wiatra, i dobrej współpracy przedstawicieli lokalnych władz i strony archeologicznej w postaci Krzysztofa Gorczycy, mieliśmy okazję działać wspólnie ze stowarzyszeniem Gniazdo po raz pierwszy, i nie ostatni. Wspólnie zajęliśmy się tematem dość leciwej już "łódki", która dosłownie wyszła na jaw... Były pomiary, rysunek, dokumentacja fotograficzna. 

  Teraz czekamy na decyzję konserwatora co do dalszych działań. Nie datujemy strzelając ile wieków posiada, bez badań nie ma pewności. Bądźcie czujni podczas suszy, kto wie, ile jeszcze takich przypadków skrywają wysychające zbiorniki? Dokładny rysunek pojawi się na początku tygodnia. 
Krzysztof Gorczyca:

Dnia 11.06.2020 r. na zgłoszenie leśniczego inż. Adama Wiatra przeprowadzono oględziny łodzi dłubanki odsłoniętej ze względu na niski stan wody w jeziorze (...)W inspekcji brali udział:
Adam Wiatr – leśniczy
Krzysztof Gorczyca – archeolog MOK
Grzegorz Matkowski – sekretarz gminy Orchowo
Grzegorz Mazurkiewicz – WGE-H
Artur Chojnacki – WFE-H


Łódź dłubanka znajduje się przy brzegu jeziora do połowy zanurzona w wodę. Jest zagłębiona w przybrzeżnym piasku. Stratygraficznie składa się on z wielu warstewek, o miąższości kilku centymetrów (lamin) złożonych na przemian z czystego piasku i ciemnych (cieńszych) warstewek z domieszką organiczną. Mają one układ poziomy lekko upadający ku wodzie. Dokumentują one niewątpliwie sezonowe wahania poziomu wody w jeziorze. Z obserwacji stratygraficznych wynika, że łódź była najprawdopodobniej zagłębiona w tym piasku ukośnie w stosunku do tych warstw. Wynika z tego, że powstały one po momencie zdeponowania czółna w wodzie.  Łódź zalega pod kątem zgodnym z upadem brzegu.

Brak jakiegokolwiek kontekstu kulturowego.

Postępujące od kilku lat obniżenie poziomu wody w jeziorze Mrówieckim spowodowało, że część zachodnia zabytku wynurzyła się z wody, a przykrywający ją piasek został zwiany. Część wynurzona uległa rozkładowi. Dodatkowe zniszczenia spowodowali wędkarze wykorzystujący łódź jako pochylnię do spuszczania ich łódek na wodę.

Zabytek zachowany jest tylko częściowo (patrz rysunek). Wykonany jest z jednego pnia drzewa. Część dziobowa jest już całkowicie zniszczona. Brak burt, zachowane jest tylko dno. Na miejscu znaleziono przy niej większy fragment wydrążonego drzewa, prawdopodobnie fragment odłamanego dziobu. Lepiej zachowana jest część rufowa znajdująca się pod wodą, ale i tu samo zakończenie zostało odłamane. W najwyższym punkcie przy rufie burta jest zachowana do wysokości około 35 cm. Wysokość zachowanej grodzi 15 cm.

 Rysunek odsłoniętej dłubanki (rys. K. Gorczyca).Sądząc po zachowanej części dłubanka posiadała pierwotnie długość około 3,50 m, z której zachowało się tyko 2,90 m. Największa szerokość 0,65 m. Zachowała się jedna gródź, czy była druga w części dziobowej nie wiadomo.

(→Archwium WFEH/ Artur Chojnacki / Proszę pamiętać o podpisie udostępniając zdjęcia w sieci "indywidualnie". Dziękuję.)


                                WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Po wykonaniu niezbędnej dokumentacji dłubanka została zasypana mokrym piaskiem. Z obserwacji wynika jednak, że postępujący proces obniżania się poziomu wody w jeziorze nie zostanie w najbliższych latach zatrzymany. Prędzej czy później dłubanka wynurzy się całkowicie i ulegnie rozkładowi. Przysypanie piaskiem tylko spowolni ale nie zatrzyma tego procesu. 

Odkopanie i przesunięcie łodzi na głębszą wodę może spowodować jej destrukcję – drewno jest bardzo miękkie.

Koszty związane z wydobyciem zabytku i jego konserwacją są poza możliwościami Muzeum Okręgowego w Koninie. Niezbędne też jest zabezpieczenie środków na pobranie próby i wykonanie analizy dendrochronologicznej, która pomoże wydatować dłubankę.

Konieczna jest decyzja konserwatorska co zrobić z tym zabytkiem.
 


Kontakt

PYTANIA, POMYSŁ, HISTORIA? NAPISZ KONIECZNIE!

.

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *

Bezpośrednia

Szybka Współpraca

Jak historia pokazuje, czasami największe odkrycia to rola zwykłego przypadku. Pragniemy jednak wspomóc ślepy los, i pozostajemy z Wami w bezpośrednim kontakcie. Chcesz zgłosić coś anonimowo, chciałbyś zacząć współprace, wskazać temat, którym powinniśmy się zająć? Zapraszamy do nas, lub do naszej poczty!

Lokalizacja/ obszar działań

Wielkopolska, Konin. (Ślesin, Słupca, Stare Miasto, Skulsk, Turek)

Telefony:

Artur Chojnacki 517 954 083

Dron, fotografia lotnicza. Marek Stolarek 606 803 496

Mapy, aktualne działania. Sebastian Kubiak 883 006 660

Współpraca. Szczepan Ciechalski 796 313 586